Contribuir a millorar l’eficiència energètica de l’empresa és important per a reduir el consum d’energia, estalviar costos, millorar la competitivitat, assumir responsabilitat social i ambiental i complir amb normatives i regulacions. En aquesta sessió coneixerem els conceptes bàsics d’eficiència i sostenibilitat a l’empresa, l’ús de les instal·lacions i els consums en el lloc de treball i aplicarem l’estalvi energètic per reduir el consum, el cost energètic i l’impacte que generem amb la nostra activitat.

20 d’abril de 2023

De 10.00h a 13.00h | Presencial

Preu: gratuït

Organitza: Cecot Formació i Desenvolupament

Inscriu-te

Objectius

• Sensibilitzar-se amb la cura del medi ambient i els recursos naturals.
• Conèixer les condicions d’ús eficients dels diferents sistemes consumidors, instal·lacions, maquinaries, etc.
• Saber fer l’ús del bons hàbits de consum en el lloc de treball.
• Aplicar l’estalvi energètic per reduir el consum, el cost energètic i l’impacte ambiental que generem amb la nostra activitat.
• Elaborar un pla d’estalvi energètic del propi lloc de treball com a objectiu específic.
• Ser conscients de la importància de la conservació i manteniment les instal·lacions.

Programa

  • COM MILLORAR LA EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L?EMPRESA DES DEL TEU LLOC DE TREBALL
    • Conceptes bàsics d’eficiència energètica i sostenibilitat a l’empresa
    • L’ús de les instal·lacions i els consums al lloc de treball
    • Bones pràctiques i casos d’èxit
    • El pla d’estalvi al nostre lloc de treball

Metodologia

L’eix vertebrador de l’acció formativa són les habilitats i, a partir d’aquest, es treballen els coneixements i actituds associats. La resolució de casos d’èxit i bons hàbits d’ús ho permeten treballar de forma integrada.
Exposició inicial dels conceptes bàsics d’eficiència energètica i l’impacte ambiental.
Durant el curs, la metodologia tindrà una dinàmica col·laborativa de com fer un ús eficient de les instal·lacions i una part basada en casos d’èxit i bons hàbits on s’interactua amb els assistents per debatre la seva aplicació en el seu lloc de treball.
Tancament mitjançant una activitat grupal on es dialoga i reflexiona vers la sostenibilitat i la reducció dels recursos energètics i ambientals de la nostra activitat.

Destinataris

Directius/ves, empresaris/es, responsables d’equips o en definitiva, qualsevol professional que vulgui estar al dia en conèixer i posar en pràctica aspectes relacionats amb la importància de l’eficiència energètica a l’empresa.