El passat 4 de maig el Parlament va aprovar la llei de mesures extraordinàries i urgents per fer front a la sequera. La llei té per objecte establir normes i mesures extraordinàries i urgents contra la sequera complementant el Decret llei 1/2023, de manera que es garanteixin els serveis adequats del cicle de l’aigua, especialment l’abastament domiciliari per al consum humà a tot Catalunya, i planificar les inversions urgents i l’habilitació de les execucions pel tràmit d’emergència.