Us informem que s´ha publicat la Resolució ACC/1734/2023 de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Objectiu princial

Promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, en òptimes condicions.

  1. Retirada d’amiant destinats als propietaris de béns immobles ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns: (10.000.000 €)
  2. Retirada d’amiant i substitució de cobertes i complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, destinats als propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.: (40.000.000 €)

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de 2 mesos des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.