El 16 de desembre es va publicar al BOE l’Ordre ICT/1238/2022, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per a l’impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral. El13 d’abril, es va publicar la convocatòria per a la concessió d’ajudes.

La convocatòria té per objecte el finançament de projectes pilot d’innovació en matèria d’organització empresarial que permetin millorar la productivitat de les pimes industrials i que incorporin, entre altres, mesures destinades a la reducció de les jornades laborals sense reducció salarial i sempre que no concorri alguna causa d’exclusió a subvencions.

Per a més informació sobre l’ajuda cliqueu aquí