El passat dia 14 de juny veia la llum la modificació de l’Estatut de Consumidors Electrointensius, per adaptar-los a les noves Directrius Europees sobre Ajudes d’Estat en Matèria d’Energia i Clima.

Aquesta actualització de l’Estatut de Consumidors Electrointensius incrementa el nombre d’empreses potencials beneficiàries, tant per haver-se ampliat el ventall de sectors als quals s’aplicaria, com per l’actualització i simplificació mateixa de determinades condicions a considerar a l’hora de determinar si una empresa pot o no ser potencial beneficiària dels mecanismes d’ajuda previstos.